CAD

樹脂圧力計測システム

種類 品名 ダウンロード
アンプ関連 MPS08B 2D(dxf) 3D(step)
MPS08 2D(dxf) 3D(step)
UCP04 2D(dxf) 3D(step)
UJP04 2D(dxf) 3D(step)
UJP04H_L 2D(dxf) 3D(step)
UJP04H_R 2D(dxf) 3D(step)
UJP04H_C 2D(dxf) 3D(step)
MPV04 2D(dxf) 3D(step)
MPS01A 2D(dxf) 3D(step)
エジェクタピン形センサ SSEBQ-00.8×100 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-00.8×150 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.0×100 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.0×150 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.2×100 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.2×150 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.5×100 2D(dxf) 3D(step)
SSEBQ-01.5×150 2D(dxf) 3D(step)
SSEEQ-02.0×200 2D(dxf) 3D(step)
SSEEQ-02.5×200 2D(dxf) 3D(step)
SSEEQ-03.0×250 2D(dxf) 3D(step)
SSEEJ-03.0×400 2D(dxf) 3D(step)
ボタン形センサ SSB_50N_200N_1kN08×06 2D(dxf) 3D(step)
SSB_50N_200N_1kN08×06H 2D(dxf) 3D(step)
SSB04kN10×08H 2D(dxf) 3D(step)
SSB16kN12×10H 2D(dxf) 3D(step)
配線収納形中継ボックス用
ボタン形センサ
SCB010_050N0.35×06.0N03.5 2D(dxf) 3D(step)
SCB50N_200N_01kN08×06H 2D(dxf) 3D(step)
SCB04kN10×08H 2D(dxf) 3D(step)
SCB16kN12×10H 2D(dxf) 3D(step)
アクセサリ関連 WJP0430 2D(dxf) 3D(step)
WJP0430H 2D(dxf) 3D(step)
WJP0430HB 2D(dxf) 3D(step)

樹脂温度計測システム

種類 品名 ダウンロード
アンプ関連 EPT001 2D(dxf) 3D(step)
EPT-JB001 2D(dxf) 3D(step)
エジェクタピン形センサ EPSSZLB-01.7×030N050 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZLB-01.7×030N100 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZLB-01.7×030N150 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-03.0×030N050 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-03.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-03.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×030N050 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×220N050 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×220N100 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZL-04.0×220N150 2D(dxf) 3D(step)
フラッシュマウント形センサ EPSSZT-04.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-04.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-04.0×030N200 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M8 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M10 2D(dxf) 3D(step)

金型表面温度計測システム

種類 品名 ダウンロード
フラッシュマウント形センサ STF04.0×08.0×026 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M8 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M10 2D(dxf) 3D(step)
アクセサリ関連 WST0110 2D(dxf) 3D(step)
WST0120 2D(dxf) 3D(step)

射出成形監視システム

種類 品名 ダウンロード
アンプ関連 MVS08 2D(dxf) 3D(step)
UPP01A 2D(dxf) 3D(step)
UPI01A 2D(dxf) 3D(step)
UPT01A 2D(dxf) 3D(step)
UPQ01A 2D(dxf) 3D(step)
MPD200F 2D(dxf) 3D(step)
直圧式圧力センサ SPF04.0×08.0×030 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M8 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M10 2D(dxf) 3D(step)
型開き計測センサ MFL1002G-L 2D(dxf) 3D(step)
MEL1002G-SF 2D(dxf) 3D(step)

流速計測システム

種類 品名 ダウンロード
アンプ関連 MFS02 2D(dxf) 3D(step)
UPV01 2D(dxf) 3D(step)
フラッシュマウント形センサ SMF04.0×08.0×026 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M8 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M10 2D(dxf) 3D(step)

フローフロント検出システム

種類 品名 ダウンロード
アンプ関連 DIS01 2D(dxf) 3D(step)
エジェクタピン形センサ DISSZL-03.0×030N50 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-03.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-03.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×030N50 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×220N50 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×220N100 2D(dxf) 3D(step)
DISSZL-04.0×220N150 2D(dxf) 3D(step)
フラッシュマウント形 DISSZT-04.0×030N100 2D(dxf) 3D(step)
DISSZT-04.0×030N150 2D(dxf) 3D(step)
DISSZT-04.0×030N200 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M8 2D(dxf) 3D(step)
EPSSZT-M10 2D(dxf) 3D(step)